Kroužek robotiky

Probíhá od roku 2018 na ZŠ Nelahozeves

Přihláška na rok 2023/2024 

Kroužek začína 5.10.2023

Volná místa pro školní rok 2023/2024 *

Skupina 1. (čt. 13h-14h) zbývá 0 míst z 6

Skupina 2. (čt. 14h-15h) zbývá 0 míst z 6

Skupina 3. (čt. 15h-16h) zbývá 5 míst z 6

* Skupina se otevře při obsazení alespoň 5 míst

O kroužku

Robotika  pro 2. - 5. třídu

Kroužek je určen pro žáky mladšího školního věku. Děti se naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie. Obsah lekcí hravou formou rozvíjí celou řadu předmětů na základní škole – přírodní vědy, matematiku, informatiku.

K výuce bude mít každé dítě k dispozici robota Edison, LEGO komponenty a PC. 

Přínosy kroužku pro děti:

  • Naučí se plánovat a analyzovat svou práci.
  • Rozvinou si trpělivost a schopnost sebekontroly, sebeuvědomění a sebevyjádření.
  • Seznámí se hravou formou s rozličnými řešeními a technologiemi z vědy, mechaniky a IT techniky.
  • Kroužek podpoří umění domluvit se, spolupracovat a pracovat ve skupině.
  • Rozvinou si trpělivost a schopnost sebekontroly, sebeuvědomění a sebevyjádření.
  • Osvojí si touhu dotahovat započaté projekty do finále, pečlivost a zodpovědnost.
  • Získájí znalosti o principech programování.

Cena za pololetí: 2.300,- Kč

Robot Edison

Představení

Vzdělávání STEM, které vás baví

Edison umožňuje studentům stát se nejen programátory, ale i vynálezci, řešiteli problémů a kreativními mysliteli. Senzory a rozšiřitelný konstrukční systém Edisona jsou víc než jen robot a otevírají cesty k učení v matematice, přírodních vědách, kritickém myšlení, inženýrství, designu a dalších oborech.

Je to víc než jen "kódování"

Roboti oživují informatiku. Na rozdíl od programování pouze na obrazovce mohou děti díky robotům skutečně vidět, jak jejich programy fungují. Programovatelní roboti poskytují dětem okamžitou a hmatatelnou zpětnou vazbu tím, že jim umožňují testovat v reálném světě za pochodu. Tato přímá zpětná vazba pomáhá dětem odhalit a opravit případné problémy v průběhu práce. Kombinace robotů s kódováním učí děti důležitým dovednostem, jako je řešení problémů a odstraňování chyb, poutavým, zábavným a efektivním způsobem.

Čárové kódy

Edison skenuje jedinečné čárové kódy, které aktivují přednastavené programy v robotu - je to dokonalý způsob, jak se může kdokoli začít učit s Edisonem bez obrazovky.

věk

4+

EdBlocks

EdBlocks je plně grafický programovací jazyk, který je intuitivní a zábavný a používá jednoduché bloky přetahované myší, takže je ideální pro seznámení s programováním.

věk

7+

EdScratch

Snadné programování metodou drag-and-drop s výkonnými funkcemi a všestranností - EdScratch je robustní platforma pro výuku informatiky.

věk

10+